Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

18-20.04.2017 Konferencja naukowa poświęcona percepcji muzyki współczesnej

W dniach 18-20 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom percepcji muzyki współczesnej „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017”. Wydarzeniu towarzyszą wystawy i koncert muzyki współczesnej w wykonaniu młodych muzyków-kompozytorów. Zapraszamy!

Program konferencji do pobrania

Nas wspierają: