Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Cykl spotkań -Zrozumieć emocje przedkoncertowe - niedziele, od 10.04, godz. 10:00-13:00

Serdecznie zapraszam do udziału w cyklu 3 spotkań dotyczących profilaktyki o pomocy w radzeniu sobie z emocjami pojawiającymi się przed i podczas publicznego występowania.

Więcej informacji na stronie: http://koda.krakow.pl/page/zapisy/zapis/22

Nas wspierają: