Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Propozycje prezentacji

Prezentacje są to 2-godzinne spotkania poświęcone wybranym problemom edukacji muzycznej.

Czas przeznaczony na prezentację wykorzystywany jest następująco:

1h lekcyjna poświęcona jest przekazywaniu wiedzy psychologicznej dotyczącej omawianego problemu,

1h lekcyjna  przeznaczana jest na pracę metodami aktywnymi: 

  • przeprowadzenie ćwiczeń ilustrujących zagadnienia teoretyczne,
  • wymiana doświadczeń w trakcie zaaranżowanej dyskusji,
  • praca nad problemem w małych grupach, etc.

W praktyce nie istnieje taki sztywny podział godzinowy – treści teoretyczne przemierzają się z ćwiczeniami praktycznymi, co pozwala lepiej utrwalić nowe wiadomości, nabyć nowe umiejętności, sprzyja koncentracji uwagi, a w rezultacie - bardziej efektywnemu przyswajaniu nowej wiedzy.

Prezentacje zawsze przebiegają w pozytywnej i twórczej atmosferze, ze względu na sposób ich prowadzenia oraz na wybór aktualnych, „żywych” problemów.

Liczba uczestników prezentacji jest dowolna.

Podpowiedź: ułożenie prezentacji w cykl umożliwi kompleksowe podejście do problemu.

Podpowiedź: prezentacja+warsztat W praktyce po wysłuchaniu prezentacji w szerokim gronie uczestnikom łatwiej jest zdecydować się, czy chcą wziąć udział w warsztatach.

Do zakresu tematów prezentacji zawsze możemy włączyć inne problemy edukacyjne, nie uwzględnione na poniższej liście, a ważne dla Państwa Szkoły. Zapraszam do współpracy!

Zapoznaj się ze szczegółami pobierając formularz, pozwalający określić tematy prezentacji najistotniejsze z punktu widzenia nauczycieli, rodziców i uczniów Twojej szkoły.

Nas wspierają: