Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Technika wizualizacji - koncentracja i trening sytuacyjny

Wyobrażenia są tak samo żywe, jak wspomnienia, i tak samo wyraziste, jak rzeczywiste zdarzenia (Johnson i Hasher, 1987). Oznacza to, że wyobrażenia, podobnie jak i rzeczywiste zdarzenia, wzbudzają emocje i mogą wpływać na nasze decyzje i zachowania. Ponadto wyobrażenie ruchu aktywuje te same obszary kory mózgowej i drogi nerwowe prowadzące do odpowiednich efektorów (mięśni), co i rzeczywiste jego wykonywanie. Te informacje dają podstawy do wykorzystywania techniki wizualizacji zarówno do planowania występu, jak i wspomagania rzeczywistych ćwiczeń na instrumencie za pomocą ćwiczeń mentalnych (gry w wyobraźni).

Przygotowaniem do poznawania tej techniki są ćwiczenia wyobraźni, gdy np. wyobrażamy sobie brzmienie wybranego dźwięku wykonywanego na własnym instrumencie i wysłuchujemy go do końca trwania, następnie wyobrażamy sobie „huśtawkę dźwiękową” - jak dany dźwięk narasta powoli do fff i ścisza się do ppp (są to modyfikacje ćwiczeń zaczerpniętych z pracy Lazarusa, 1977/2000).

Wizualizację powinny poprzedzać ćwiczenia relaksujące, aby zwiększyć efektywność uczenia się. Można zastosować w tym celu wspomniane wyżej ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne, a także naturalne stany odprężenia występujące w momencie przebudzenia się lub zasypiania, gdy ciało znajduje się w stanie spoczynku, a umysł jest aktywny. Podczas wyobrażania sytuacji wykonania utworu na scenie powinniśmy przypomnieć sobie wszystkie charakterystyczne doznania zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe i węchowe). W momencie, gdy pojawia się uczucie napięcia należy przerwać wizualizację i wykonać kilka ćwiczeń relaksujących, i ponownie spróbować wyobrazić sobie siebie na scenie grającego utwór itd.

Jak zdążyliście zauważyć, wizualizacja jest technika czaso- i pracochłonną, taki wysiłek jednak wielce się opłaca: wyobrażając różne scenariusze przebiegu wykonania utworu na scenie wzbogacamy swoje doświadczenia sceniczne (np. w szkołach muzycznych nieczęsto mamy okazję do występowania), uczymy się radzić sobie z wieloma sytuacjami trudnymi (od nagłych wydarzeń na sali po problemy wykonawcze, pojawiające się po wystąpieniu błędu lub luki pamięciowej), osiągać pełną koncentrację na utworze i zamierzonych działaniach artystycznych podczas występu i ćwiczeń.

autor: Julia Kalenska-Rodzaj

Wszelkie zamieszczone na tej stronie artykuły mogą być wykorzystane jedynie do własnych potrzeb. Wykorzystanie materiałów i projektów znajdujących się na stronie www.koda.krakow.pl celem przedruku całości lub fragmentów publikacji lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek innej formie bez zgody autora tekstów jest zabronione!

Nas wspierają: