Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Techniki relaksacyjne - regulacja napięcia mięśni

Stan relaksu jest przyjemnym stanem psychicznej i fizjologicznej demobilizacji, który odczuwa się jako wewnętrzny spokój, odprężenie, cichą radość, łagodną euforię” (Siek, 1990, s. 5). Zadaniem relaksacji jest wypracowanie nawyków wprowadzania się w stan odprężenia, co niezwykle ważne jest dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych wykonawcy po intensywnych ćwiczeniach, próbach i wykonaniu utworu na scenie. Istnieje wiele różnych odmian relaksacji, a do najczęściej stosowanych i najbardziej znanych należą trening autogenny Schulza i relaksacja stopniowana Jacobsona (pełne teksty i instrukcje do ćwiczeń czytelnik znajdzie w pracach Sieka, 1986, 1990).

Relaksacja neuromięśniowa fizycznie aktywna (np. wspomniana technika relaksacji stopniowanej Jacobsona) polega na tym, że ćwiczący według ustalonego planu napina, a następnie rozluźnia wybrane grupy mięśni, zazwyczaj zaczynając od rąk, a kończąc na twarzy, przy czym stosuje się również odpowiednie sugestie, co pozwala zredukować stres i napięcie. Relaksacja neuromięśniową fizycznie bierna pozwala rozluźnić mięśnie przez koncentrację uwagi na poszczególnych partiach ciała, zazwyczaj począwszy od twarzy w stronę dłoni i stóp oraz przez inne ćwiczenia o charakterze wyobrażeniowym, które umożliwiają wyciszenie psychiczne, osiągnięcie spokoju i dobrego samopoczucia.

Systematyczne uprawianie relaksacji poprawia funkcjonowanie pamięci i uwagi, łagodzi stany napięcia psychicznego, stabilizuje reakcje emocjonalne, poprawia samoocenę, zwiększa poczucie własnej skuteczności. Pozwala lepiej poznać własne ciało, szybko lokalizować zbytnie, niepotrzebne napięcia mięśni (podobnie jak technika Aleksandra) oraz nauczyć się rozluźniać partie mięśni szczególnie narażone na przeciążenia podczas gry na wybranym instrumencie.

Techniki relaksacyjne w pełnym wymiarze nie nadają się do zastosowania tuż przed występem, gdy wykonawca ma być zmobilizowany i energiczny. Niemniej jednak umiejętności szybkiego rozluźnienia wybranych partii mięśni, wyciszenia się i skupienia się na rzeczach istotnych z punktu widzenia nadchodzącego występu, wypracowane podczas regularnych ćwiczeń relaksacyjnych, pozwalają szybko opanować stres i zwiększyć efektywność własnych działań w sytuacji koncertowej.

autor: Julia Kalenska-Rodzaj

Wszelkie zamieszczone na tej stronie artykuły mogą być wykorzystane jedynie do własnych potrzeb. Wykorzystanie materiałów i projektów znajdujących się na stronie www.koda.krakow.pl celem przedruku całości lub fragmentów publikacji lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek innej formie bez zgody autora tekstów jest zabronione!

Nas wspierają: