Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty przygotowane z myślą o osobach występujących publicznie –  

muzykach, śpiewakach, aktorach i mówcach.

Warsztaty w całości polegają na ćwiczeniu się  w stosowaniu wybranych technik psychologicznego przygotowania się do występu, rozwiązywaniu problemów oraz kształtowaniu pozytywnego podejścia do występu, do siebie samego i do świata.

O korzyściach płynących z tego rdozaju warsztatów mówimy w Radiu Kraków w duecie z muzykiem: http://www.radiokrakow.pl/a…/lustro-50458/psychologia-tremy/

Cenną zaletą pracy w grupie jest możliwość wykorzystania doświadczeń innych uczestników, porównywania się z innymi, nawiązywania znajomości oraz tworzenia tzw. ‘grup wsparcia’. Osoby mniej odważne zachęcamy do tworzenia małych grup (3-5 osób), członkami których będą przyjaciele lub znajomi, i zgłoszenia się na warsztaty w gronie wybranych przez siebie osób.

Poniższe warsztaty układają się w cykl 4 spotkań pod współnym tytułem "Oswoić tremę" - mogą być realizowane przez uczestnika w całości po kolei lub tylko w formie wybranych spotkań. Realizacja całego cyklu daje możliwość systematycznej pracy i otrzymania trwalszych efektów.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne w dalszym, samodzielnym ćwiczeniu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.

 

"Zrozumieć emocje przedwystępowe" (Opinie) (Zapisy)

Pomysł na warsztat bazuje na założeniu o istnieniu indywidualnej strefy optymalnego funkcjonowania i optymalnych emocji dla każdej osoby występującej publicznie (IZOF, Hanin, 1997, 2000, 2003). Autorka prezentuje własną metodę pracy z emocjami, przygotowaną i wypróbowaną na różnych wiekowo grupach muzyków-wykonawców (uczniach, studentach i zawodowych muzykach) oraz studentach kierunków niemuzycznych.

Korzyści dla uczestników:

 • uświadomienie sobie wielości i różnorodności stanów emocjonalnych pojawiających się podczas oczekiwania na publiczną prezentację dokonań - RÓŻNORODNE
 • nauczenie się nowego systemu wartościowania emocji pod kątem indywidualnych korzyści/strat - POMOCNE
 • poznanie możliwości wykorzystania energii poszczególnych emocji do zwiększenia osiągnięć - DODAJĄCE ENERGII
 • nabywanie umiejętności wzbudzania w sobie odpowiedniej motywacji i nastawienia do występu publicznego, ułatwiających efektywną regulację emocji - OSWOJONE

Warto zauważyć, że tak skonstruowane warsztaty służą także rozwijaniu poszczególnych kompetencji emocjonalnych składających się na pojęcie inteligencji emocjonalnej (Salovey, Mayer, 1990).

 

Oswoić tremę” (Zapisy)

to warsztaty, które pomogą Ci efektywnie radzić sobie z tremą w sytuacji występu publicznego. Zajęcia nastawione są na nabywanie w aktywny sposób nowych umiejętności:

 

 • dowiesz się, jak możesz samodzielnie radzić sobie z tremą przed i podczas występu - ŚWIADOMIE                    
 • nauczysz się stosować skuteczne przeciwtremowe metody pracy z ciałem i umysłem - SKUTECZNIE                    
 • z większą pewnością i przyjemnością podejdziesz do występu publicznego - Z RADOŚCIĄ                   
 • dowiesz się, jak skutecznie określać i realizować swoje cele zawodowe - CELOWO                  

 

„Trening mentalny wykonawcy” (Opinie) (Zapisy)

to warsztaty, które pomogą Ci efektywnie przygotować się do występu publicznego. Zajęcia nastawione są na rozwijanie umiejętności dowolnej koncentracji uwagi i wizualizacji:

 

 • nauczysz się wykorzystywać zmysły w ćwiczeniu i występowaniu - ŚWIADOMIE
 • zwiększysz swoje umiejętności dowolnej koncentracji uwagi - UWAŻNIE
 • dowiesz się, jak możesz wykorzystać wyobraźnię w pracy nad utworem - EFEKTYWNIE
 •             poprzez wizualizację występu publicznego zyskasz pewność i poczucie panowania nad wydarzeniami na scenie - PEWNIE

 „Efektywny wykonawca”

Warsztaty pozwalają nauczyć się, jak odpowiednio przygotować się do występu pod kątem psychicznym, by uniknąć negatywnych skutków tremy i osiagnąć sukces na scenie.

Pomożemy:

 

 • oszacować Twoje możliwości jako wykonawcy i ustalić realne cele – BEZ NIEPEWNOŚCI                    
 • ustalić przyczyny tremy i poznać techniki radzenia sobie z nią  – BEZ LĘKU                    
 • zwiększyć koncentrację uwagi podczas ćwiczeń i publicznego wykonania utworu – BEZ BŁĘDÓW                   
 • nauczyć się technik ćwiczenia w wyobraźni i osiągania sukcesu – BEZ OGRANICZEŃ                   

Informację na temat formy i planu warsztatów, kosztu uczestnictwa, terminu i miejsca znajdziesz w dziale Zapisy.

DOŁĄCZ DO GRUPY ZDECYDOWANYCH NA SUKCES!

Nas wspierają: