Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Propozycje warsztatów

Warsztaty poświęcone są nabywaniu praktycznych umiejętności: w całości polegają na ćwiczeniu się w stosowaniu wybranych technik psychologicznego przygotowania do występu, rozwiązywaniu problemów oraz kształtowaniu pozytywnego podejścia do siebie i świata. 

Cenną zaletą pracy w grupie jest możliwość wykorzystania doświadczeń innych uczestników, porównywania się z innymi, nawiązywania znajomości oraz tworzenia tzw. ‘grup wsparcia’.

Dla najmłodszych przewidzieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach wraz z rodzicami, by mogli razem w domu utrwalać poznane techniki.

Maksymalna ilość uczestników warsztatów to 20 osób.

Uczestnicy spotkań zawsze dostają autorskie materiały szkoleniowe.

Nauczyciele biorący udział w warsztatach otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.


Podpowiedź: prezentacja+warsztat W praktyce po wysłuchaniu prezentacji w szerokim gronie uczestnikom łatwiej jest zdecydować się, czy chcą wziąć udział w warsztatach.

Do zakresu tematów warsztatów zawsze możemy włączyć inne problemy edukacyjne, nie uwzględnione na poniższej liście, a ważne dla Państwa Szkoły.

Zapoznaj się ze szczegółami pobierając formularz, pozwalający określić tematy warsztatów najistotniejsze z punktu widzenia nauczycieli, rodziców i uczniów Twojej szkoły.

Nas wspierają: