Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Profilaktyka uzależnień - warsztaty dla Nauczycieli Gry na Instrumencie 9.02.2019 godz. 14:00-17:00

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród młodzieży uzdolnionej muzycznie to warsztaty metodyczne, celem których jest praktyczna pomoc nauczycielom w rozpoznaniu oznak uzależnienia u podopiecznych oraz przedstawienie aktualnej wiedzy o używkach najczęściej wykorzystywanych przez młodzież do regulacji emocji na codzień i w sytuacji publicznego występowania.

 

Nauczyciele:

  • zdobędą wiedzę na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych;
  • rozwiną umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniem wśród młodzieży;
  • otrzymają informację jak reagować w sytuacji widocznych sygnałów wskazujących na problemy uzależnień, gdzie szukać pomocy;
  • zapoznają się z prawnymi aspektami podawania leków i substancji psychotropowych nieletnim.

 

Liczba uczestników warsztatów: do 8 osób (minimalna liczba uczestników to 5 osób)

Wiedząc, jak ważny jest podobny poziom doświadczeń uczesników grupy, na tę edycję warsztatów zapraszamy nauczycieli szkół muzycznych i ognisk muzycznych.

Proponowany termin spotkań: 9 luty 2019, godz. 14:00-17:00 (4 godz. dydaktyczne)

Miejsce: Gabinet KODA, ul. Długa 3

Prowadzący: Marcin Szlaga (kliknij)

Zajęcia odbywają się w miłej, kameralnej atmosferze sprzyjającej dyskusji, wymianie doświadczeń i aktywnemu nabywaniu nowych umiejętności poprzez ćwiczenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne (diagnoza).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne w dalszym, samodzielnym ćwiczeniu poznanych technik:

  • teczkę zawierającą podstawowe wiadomości na temat zjawiska tremy oraz
  • karty ćwiczeń do wykorzytania na zajęciach i do samodzielnego ćwiczenia w domu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.

W razie zainteresowania grupy możemy zaplanować dalsze spotkania poszerzające tematykę oraz utrwalające nabyte umiejętności.

Koszt uczestnictwa: 150zł. od osoby (w razie potrzeby możemy wystawić rachunek Instytucji zgłaszającej uczestnika)

Potwierdzeniem decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest dokonanie zapisu na stronie www oraz wniesienie opłaty do dnia 4.02.2019 na konto firmowe:

Santander Bank 07 1910 1048 2102 3787 9574 0001

Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów "KODA" Julia Kaleńska-Rodzaj

W tytule przelewu prosze wpisać "imię i nazwisko, psychologia uzależnień-nauczyciel"

Zapisy na kurs trwają do 4.02.2019 - zapraszamy!

 

Jeśli na liście nie ma już wolnych miejsc, proszę nie wahać się zgłosić telefonicznie (tel. 506075297) - stworzymy listę rezerwową lub kolejną edycję w pasującym Państwu terminie:)


*Zaliczka nie podlega zwrotowi uczestnikowi w przypadku rezygnacji z zajęć; jednak w przypadku zdarzeń losowych może być przesunięta na inny termin spotkań o podobnej tematyce. W przypadku odwołania zajęć przez prowadzącego zaliczka jest zwracana uczestnikowi w całości.

Aktualna liczba zapisanych osób:
Aby zapisac się uzupełnij formularz

Nas wspierają: