Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Muzycy 10-11 lat - zajęcia w parach Dziecko-Rodzic - na zamówienie

Zapraszamy

Uczniów Szkół Muzycznych wraz z Rodzicami

do udziału  

w cyklu 4 spotkań warsztatowych

dotyczących psychologicznego

przygotowania muzyka

do występu publicznego.

 

Razem przygotujemy się do egzaminów!

Na czym polegałoby psychologiczne przygotowanie do występu?

Zamiast wrzucać własnych dzieci "na głęboką wodę" publicznego występowania i z przerażeniem obserwować ich wysiłki wypłynięcia na powierzchnię, udostepnijmy im narzędzia psychologiczne, nauczmy metod opanowania emocji i zwiększenia koncentracji uwagi w sytuacji publicznego występu. Pozwoli to dzieciom z większą pewnością występować na scenie, a my będziemy mogli z radocią i dumą obserwować z widowni ich sukcesy. Pozytywne doświadczenia kształtują pozytywne nastawienie - ciekawośc i odwagę w podejmowaniu wyzwań.

Okres adolescencji, w które wchodzi Pana/Pani dziecko, jest szczególnie trudny emocjonalnie z kilku powodów:

1) nastolatek nie zawsze jest zadowolony ze zmian zachodzących w wyglądzie i sylwetce, ciało zawodzi go w najbardziej nieprzewidywalnych momentach, dlatego często czuje się niepewny i skrępowany w sytuacjach społecznych, co może maskować nonszalancją i nihilizmem lub wycofaniem się;

2) pojawia się dystans względem rodziców, co jest rozwojowo usprawiedliwione, lecz emocjonalnie trudne, bo pozbawią nastolatka ważnego źródła wsparcia społecznego;

3) ucząc się roli dorosłego, nastolatek oscyluje pomiędzy dwiema rolami, używając ich naprzemiennie w zależności od sytuacji – rolą dziecka i dorosłego, co może wywoływać niezrozumienie i niepokój rodziców i wychowawców, a w konsekwencji konflikty;

4) zmiany hormonalne i poznawcze mają swój bezpośredni wpływ na stabilność emocjonalną nastolatka – częściej odczuwa on intensywne emocje, czasem skrajne, przeciwstawne (np. miłość do rodziców i zarazem nienawiść), wskutek czego ma problem z dopasowaniem intensywności reakcji emocjonalnej do sytuacji – reaguje zbyt impulsywnie.

Zrozumienie własnych emocji jest pierwszym krokiem na drodze do ich opanowania i wykorzystania. Jest to prawdziwe w odniesieniu zarówno do dzieci, jak i do rodziców.

Spróbujmy zatem razem poćwiczyć umiejętności regulacji emocji koncertowych, by móc utrwalać je w domu podczas ćwiczeń, a potem wykorzystać je podczas występu publicznego (audycji, egzaminu, konkursu).

nazwa warsztatów: Zrozumieć emocje przedkoncertowe - oswoić tremę dla 10-11latków (kliknij)

czas: soboty, godz. 10:00-11:30, cykl 4 spotkań.

miejsce: gabinet KODA, ul. Długa 3, Kraków

prowadząca: dr Julia Kaleńska-Rodzaj (kliknij, by zobaczyć opis) - każdy z nas ma w sobie trochę  z dziecka, dlatego będziemy bawić się i uczyć zarazem dzięki pomysłowym i twórczym autoskim technikom prowadzenia zajęć, dopasowanym do wieku uczniów.

maksymalna liczba uczestników: 10 (5 par dziecko-rodzic)

cele:

  • poznanie metod pomocy dziecku w sytuacji oczekiwania na występ (audycja, egzamin),
  • profilaktyka występowania tremy demobilizującej,
  • oswojenie własnych emocji związanych z występem, by móc udzielić dziecku profesjonalnego wsparcia  :)

tematy spotkań:

1) Trema - jaka to emocja? wprowadzenie do programu, ćwiczenia integracyjne, trening uważności

2) Wiem, jak działa moje ciało! techniki oddechowe - regulacja pobudzenia

3) Kto mieszka w mojej głowie? techniki poznawcze  - zmiana negatywnych myśli

4) Już tu byłem! techniki wizualizacyjne – adaptacja do sytuacji występu

efekty: 

  • wspomaganie uczenia się,
  • nabywanie umiejętności kontroli emocji,
  • lepszego skupienia się podczas ćwiczenia na instrumencie
  • wzmocnienie więzi rodzic-dziecko w sferze uczenia się gry na instrumencie
  • przygotowanie planu działań dla domowych trenerów (rodziców)

materiały: w ramach opłat uczestnicy otrzymują teczki z arkuszami ćwiczeń w postaci papierowej, nagrania ćwiczeń z zajęć do trenowania w domu oraz materiały dla rodziców  w postaci elektronicznej

koszt uczestnictwa: 200 zł. od pary za cykl 4 spotkań

Spotkania się odbywają regularnie co tydzień w soboty zaczynając od dnia ustalonego z grupą. Najlepsze efekty gwarantuje uczestnictwo w całym cyklu. W przypadku zdarzeń losowych (jak np. choroby) proszę o zawiadomienie mailowo lub telefonicznie, gwarantujemy zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

Potwierdzeniem decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest dokonanie zapisu na tej stronie oraz wpłata kwoty 200 zł. po skompletowaniu grupy na konto Ośrodka:

Nest Bank 23 1870 1045 2078 1054 4957 0001

Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów "KODA", Julia Kaleńska-Rodzaj

W tytule przelewu proszę wpisać "Imię+Nazwisko ucznia, OT, 10-11".

Zapraszamy serdecznie do wspólnych ćwiczeń!

*Na wszelki przypadek zaznaczamy, że zajęcia odbędą się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 par dziecko-rodzic.


Jeśli warsztaty Państwa zainteresowały, to możemy je przeporwadzić na zamówienie w kameralnej grupie 4-5 par dzieci i rodziców poza szkołą w siedzibie KODA. Zapraszamy do kontaktu:)

 


Aktualna liczba zapisanych osób:
Aby zapisac się uzupełnij formularz

Nas wspierają: