Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Nauczyciele Gry na Instrumencie - warsztaty Psychologiczne przygotowanie ucznia do występu, 11.05.2019, godz. 10:00-13:00

Psychologiczne przygotowanie ucznia do występu to warsztaty metodyczne, celem których jest przedstawienie metod pracy z uczniem nad profilaktyką/oswojeniem tremy oraz metod psychologicznego przygotowania ucznia do występu publicznego. Nadrzędnym celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności stosowania poznanych metod w praktyce – w codziennej pracy z uczniem. Zajęcia nastawione są na nabywanie w aktywny sposób nowych umiejętności:

 

Nauczyciele:

  • dowiedzą się, jak wyjaśniają przyczyny powstawania tremy psychologowie;
  • nauczą się stosować skuteczne przeciwtremowe metody pracy z ciałem i umysłem;
  • nauczą się identyfikować problemy i potrzeby ucznia, by następnie dobrać metody profilaktyki/pomocy w radzeniu sobie z tremą..

 

Liczba uczestników warsztatów: do 8 osób (minimalna liczba uczestników to 5 osób)

Wiedząc, jak ważny jest podobny poziom doświadczeń uczesników grupy, na tę edycję warsztatów zapraszamy nauczycieligry na instrumencie muzycznym.

Proponowany termin spotkania: 11 maja 2019, godz. 10:00-13:00 (4 godz. dydaktyczne)

Miejsce: Gabinet KODA, ul. Długa 3

Prowadząca: Julia Kaleńska-Rodzaj (kliknij)

Zajęcia odbywają się w miłej, kameralnej atmosferze sprzyjającej dyskusji, wymianie doświadczeń i aktywnemu nabywaniu nowych umiejętności poprzez ćwiczenia zarówno umysłowe, jak i fizyczne.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne w dalszym, samodzielnym ćwiczeniu poznanych technik:

  • teczkę zawierającą podstawowe wiadomości na temat zjawiska tremy oraz
  • karty ćwiczeń do wykorzytania na zajęciach i do samodzielnego ćwiczenia w domu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.

W razie zainteresowania grupy możemy zaplanować dalsze spotkania poszerzające tematykę oraz utrwalające nabyte umiejętności.

Koszt uczestnictwa: 200zł. od osoby (w razie potrzeby możemy wystawić rachunek Instytucji zgłaszającej uczestnika)

Potwierdzeniem decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest dokonanie zapisu na stronie www oraz wniesienie opłaty do dnia 6.05.2019 na konto firmowe:

Nest Bank 23 1870 1045 2078 1054 4957 0001

Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów "KODA" Julia Kaleńska-Rodzaj

W tytule przelewu prosze wpisać "imię i nazwisko, psychologia występu-nauczyciel"

Zapisy na kurs trwają do 6.05.2019 - zapraszamy!

 

Jeśli na liście nie ma już wolnych miejsc, proszę nie wahać się i zgłosić telefonicznie (tel. 506075297) - stworzymy listę rezerwową lub kolejną edycję w pasującym Państwu terminie:)


*Zaliczka nie podlega zwrotowi uczestnikowi w przypadku rezygnacji z zajęć; jednak w przypadku zdarzeń losowych może być przesunięta na inny termin spotkań o podobnej tematyce. W przypadku odwołania zajęć przez prowadzącego zaliczka jest zwracana uczestnikowi w całości.

Brak wolnych miejsc

Nas wspierają: