Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Mindfulness w pracy muzyka wykonawcy i nauczyciela 25.05.2019 godz. 15:15-18:15

Mindfulness w pracy muzyka

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i technikami  Mindfulness oraz pokazanie jak można je wykorzystać w pracy muzyka wykonawcy, a także nauczyciela muzyki.

Mindfulness (w tłumaczeniu polskim uważność)  Jest to stan świadomości będący ukierunkowaniem na chwilę obecną, to sposób bycia kształtującym umiejętność nieoceniającej samoobserwacji.  Uważność jest umiejętnością świadomego radzenia sobie ze stresem poprzez zrywanie z nawykowymi, automatycznymi działaniami, którymi się kierujemy się w życiu i na scenie.

Korzyści dla uczestników:

  • wzrost umiejętności skupienia uwagi w sytuacjach nowych, stresujących, pomimo rozpraszających bodźców;
  • utrzymanie dystansu wobec własnych lęków, myśli, odczuć, które mogą utrudniać działania na scenie;
  • otwartość i uwrażliwienie na doświadczenia zmysłowe, co pozwala wyzwalać własną kreatywność;
  • zwiększenie samoświadomości zarówno w zakresie własnych mocnych jak i słabych stron, dzięki czemu trafnie stawiamy cele i oczekiwania wobec siebie i otoczenia oraz budujemy adekwatne poczucie własnej wartości.
  • Poznane techniki uczą jak radzić sobie ze stresem i w ten sposób pozwalają przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

 

Liczba uczestników warsztatów: do 8 osób (minimalna liczba uczestników to 5 osób).

Wiedząc, jak ważny jest podobny poziom doświadczeń uczesników grupy, na tę edycję warsztatów zapraszamy dorosłych muzyków wykonawców i nauczycieli gry na instrumencie muzycznym.

Proponowany termin spotkań: 25 maja 2019, godz. 15:15-18:15 (4 godz. dydaktyczne)

Miejsce: Gabinet KODA, ul. Długa 3

Prowadząca:  Aleksandra Dembińska (kliknij)   - zapraszamy do przeczytania wywiadu (kliknij)

Zajęcia odbywają się w miłej, kameralnej atmosferze sprzyjającej dyskusji, wymianie doświadczeń i aktywnemu nabywaniu nowych umiejętności poprzez ćwiczenia zarówno umysłowe, jak i fizyczne.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne w dalszym, samodzielnym ćwiczeniu poznanych technik:

  • teczkę zawierającą karty ćwiczeń do wykorzytania na zajęciach i do samodzielnego ćwiczenia w domu
  • podstawowe materiały do kursu w formie elektronicznej.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.

W razie zainteresowania grupy możemy zaplanować dalsze spotkania poszerzające tematykę oraz utrwalające nabyte umiejętności.

Koszt uczestnictwa: 200zł. od osoby (w razie potrzeby możemy wystawić rachunek Instytucji zgłaszającej uczestnika)

Potwierdzeniem decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest dokonanie zapisu na stronie www oraz wniesienie opłaty do dnia 19.05.2019 na konto firmowe:

Nest Bank 23 1870 1045 2078 1054 4957 0001

Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów "KODA" Julia Kaleńska-Rodzaj

W tytule przelewu prosze wpisać "imię i nazwisko, mindfulness-nauczyciel"

Zapisy na kurs trwają do 19.05.2019 - zapraszamy!

 

Jeśli na liście nie ma już wolnych miejsc, proszę nie wahać się zgłosić telefonicznie (tel. 506075297) - stworzymy listę rezerwową lub kolejną edycję w pasującym Państwu terminie:)


*Zaliczka nie podlega zwrotowi uczestnikowi w przypadku rezygnacji z zajęć; jednak w przypadku zdarzeń losowych może być przesunięta na inny termin spotkań o podobnej tematyce. W przypadku odwołania zajęć przez prowadzącego zaliczka jest zwracana uczestnikowi w całości.

Aktualna liczba zapisanych osób:
Aby zapisac się uzupełnij formularz

Nas wspierają: