Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Polecamy książkę Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą

Zbiór najnowszych artykułów polskich psychologów muzyki. Zapraszamy do lektury: http://harmonia.edu.pl/pl/p/PSYCHOLOGIA-MUZYKI-Pomiedzy-wykonawca-a-odbiorca/1130

Nas wspierają: