Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Działalność

Nasze CELE:

 

psychologiczne wspieranie wykonawców


Z myślą o muzykach, śpiewakach, aktorach i mówcach stworzyliśmy unikalną ofertę zajęć w formie konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych, obejmującą najważniejsze składniki sukcesu scenicznego.

 

psychoterapia dla muzyków

 

Wrażliwość, specyfika pracy na oczach innych, presja sukcesu mogą generować duży stres.

W gabinecie pomagamy poradzić sobie z zaburzeniami lękowymi, depresją, skrajnym perfekcjonizmem, zaburzeniami osobowości.

 

współpraca ze szkołami artystycznymi

 

Dostrzegając potrzebę dyskusji nad aktualnymi problemami edukacji artystycznej opracowaliśmy dla szkół artystycznych – muzycznych i aktorskich, cykle prezentacji, seminariów i wykładów tematycznych.

Dla utrwalenia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności psychologicznego przygotowania się do występu przygotowaliśmy cykle warsztatowe dla uczniów i rodziców, a także szkolenia metodyczne dla nauczycieli. Zajęcia odbywają się w siedziebie KODA, w siedzibie Szkoły lub online. Warsztaty dla uczniów odbywają się na terenie szkoły w zespołach klasowych – co daje poczucie bezpieczeństwa uczestnikom i sprzyja efektywnej nauce nowych umiejętności.

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do wymiany poglądów podczas spotkań i zgłoszenia nurtujących problemów mailowo.

 

współpraca naukowo-badawcza

 

Ośrodek prowadzi badania naukowe z zakresu optymalizacji funkcjonowania artystów na scenie, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, oferuje pomoc konsultacyjną młodym naukowcom podejmującym w swoich pracach (dyplomowych, doktorskich) problemy z pogranicza sztuki i psychologii.

 

popularyzacja wiedzy naukowej

 

Na naszej stronie internetowej umieszczamy artykuły dotyczące problemów najczęściej zgłaszanych przez artystów. Zawierają one doniesienia z badań naukowych z zakresu psychologii muzyki, opinie znanych psychologów i muzyków, praktyczne wskazówki i rady. W ten sposób staramy się pokazać praktyczną wartość psychologii muzyki jako nauki.

Oferta

Nas wspierają: