Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Zapisy na warsztaty 2023

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach  do końca roku 2023!


Grupy zostały utworzone z myślą o muzykach mających różne potrzeby psychologiczne

nauczycielach, dbających o własny rozwój zawodowy i dobro uczniów,

młodych muzykach, chcących zwiekszyć swoją efektywność podczas ćwiczenia i występowania.

Na spotkania dla nauczycieli zapraszamy wszystkie osoby uczące - nauczycieli szkół muzycznych, nauczycieli dających lekcje w domach kultury, korepetytorów.

Na spotkania dla młodych muzyków zapraszamy osoby pełnoletnie - uczniów ostatnich klas szkół muzycznych II stopnia lub studentów akademii muzycznych.

Nadrzędnym celem każdego warsztatu jest rozwijanie umiejętności stosowania poznanych metod w praktyce – w codziennej pracy muzyka.

Podczas warsztatów zachęcamy do wspólnej pracy nad najbardziej wrażliwymi obszarami edukacji muzycznej - motywacją, wytrzymałością emocjonalną, efektywnym psychologicznym przygotowaniem do występów, aby za pomocą technik treningu mentalnego pomóc osiągnąć komfort podczas ćwiczenia i sukces sceniczny. Dzięki dyskusji wymianiamy się wiedzą i pomysłami i tworzymy wspólny „bank pomysłów”.

Warsztaty odbywają się w formie online na platformie ZOOM. Każdy uczestnik otrzymuje link dostępu do spotkania. Dzięki zdalnej formie ani koszty dojazdu, ani odległość nie są już problemem. Dodatkową zaletą jest to, że pozostając w domu mogą Państwo przetestować niektóre rozwiązania przy instrumencie natychmiast (wyłączając mikrofon) i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Tu znajduje się harmonogram warsztatów psychologicznych KODA 2023   (kliknij, aby pobrac ofertę). A poniżej strony zapisów.

Jeśli nie widzą Państwo grupy odpowiedniej dla siebie lub termin nie jest dogodny - prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, postaramy się zorganizować grupę specjalnie dla Państwa i Państwa znajomych. Możliwe jest także poprowadzenie warsztatów w Państwa miejscu pracy - Oferta dla Szkół Muzycznych.

Do zobaczenia na warsztatach!

Muzycy koncertujący i uczący gry na instrumencie - Trema: techniki psychologicznego przygotowania ucznia do występu

Warsztaty pomyślane są jako pomoc dla każdego dorosłego koncertującego, a jednocześnie uczącego muzyka. Warsztaty mają charakter metodyczny: Państwo poznają i przećwiczą na sobie metody pracy z uczniem nad profilaktyką/oswojeniem tremy, aby następnie móc stworzyć plan psychologicznego przygotowania do występu publicznego na miarę potrzeb swoich uczni&o... Czytaj dalej...

Muzycy koncertujący i uczący gry na instrumencie - Trening mentalny wykonawcy: koncentracja i pamięć

Warsztaty pomyślane są jako pomoc dla każdego dorosłego koncertującego, a jednocześnie uczącego muzyka. Warsztaty mają charakter metodyczny: Państwo poznają i przećwiczą na sobie metody pracy z uczniem oparte na wiedzy psychologicznej z zakresu pamięci i uczenia się oraz psychologii wykonawcy (sportu, muzyki). Bardzo cenna jest też wymiana wiedzą i... Czytaj dalej...

Muzycy koncertujący i uczący gry na instrumencie - Wizualizacja: technika wspomagania ćwiczenia oraz oswajania się z sytuacją występu

Warsztaty pomyślane są jako pomoc dla każdego dorosłego koncertującego, a jednocześnie uczącego muzyka. Warsztaty mają charakter metodyczny, podczas których przedstawimy możliwości wykorzystania technik wizualizacyjnych na różnych etapach pracy muzyka. Trenujemy razem, by móc łatwiej wykorzystać nowe umiejętności w pracy z uczniem. Nauczyciele rozwiną swoje ... Czytaj dalej...

Nas wspierają: