Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Kadra

 

Julia Kaleńska-Rodzaj

Od 2008 r. oferuję profesjonalna pomoc psychologiczna w przygotowaniu się do koncertów, egzaminów, konkursów dla muzyków w różnym wieku – dzieci, nastolatków i dorosłych. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, skutecznie pomagając muzykom w regulacji emocji (trema), budowaniu motywacji, zwiększaniu umiejętności koncentracji uwagi i pamięciowego opanowania utworu. Jednym z kluczowych celów konsultacji jest wspólne opracowanie indywidualnej procedury profesjonalnego przygotowania się do występu, by odzyskać poczucie pewności siebie i radości z występowania.

Udzielam wsparcia terapeutycznego muzykom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia afektywne (panika, fobie, zwłaszcza lęk społeczny, lęk uogólniony).

Sama jestem muzykiem (klasa fortepianu, śpiewu), doktorem psychologii, adiunktem w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuję się w psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnieniach psychologicznego przygotowania muzyka do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu wykonawczego w muzyce. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego certyfikowanego szkolenia (Tercognitiva, Kraków) umożliwiającego pracę w zawodzie psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Prowadzę zajęcia warsztatowe dla studentów-magistrantów Instytutu Psychologii UJ, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także dla instrumentalistów i wokalistów Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2008 r. prowadzę indywidualne konsultacje i warsztaty w zakresie radzenia sobie z emocjami dla uczniów, studentów i profesjonalistów przygotowujących się do ważnych występów, konkursów. Realizuję własne autorskie programy, m. in. „Oswoić tremꔄEfektywny wykonawca” , "Trening w parach rodzic-dziecko" i in. Wspólorganizuję wiele wydarzeń promujących psychologię muzyki w Polsce i jestem założycielką Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów "KODA".

 

Karolina Pietras

Psycholog, trener umiejętności interpersonalnych, wykładowca akademicki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze skupione wokół psychologii twórczości i percepcji estetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu rozwijania umiejętności osobistych zwłaszcza efektywnej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, rozwijania automotywacji i planowania kariery. Jest autorką artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną z zakresu rozwijania kreatywności, doskonalenia komunikacji, zarządzania emocjami. 

Dla KODA prowadzi warsztaty poświęcone komunikacji: "Efektywna komunikacja interpersonalna w triadzie nauczyciel-dziecko-rodzic podstawą skutecznego wspierania rozwoju wykonawcy"

 

 

Grażyna Draus

 Teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, kierownik Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii działającej
przy Katedrze Edukacji Muzycznej, nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych
w ZPSM nr 1 w Warszawie.

Autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, antropologii kulturowej, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX wieku oraz pedagogiki muzyki. Jej zainteresowania naukowe obejmują również innowacyjne metody edukacji muzycznej oraz rozwój osobowości twórczej.

Trener, wykładowca autorskich warsztatów, szkoleń i seminariów dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów uczelni muzycznych z zakresu pamięci
i wyobraźni muzycznej, rozwoju słuchu muzycznego, percepcji i interpretacji muzyki, improwizacji, muzyki XX wieku oraz mentalnego przygotowania do występów estradowych (trema, presja, stres, motywacja, budowanie odporności).

Dla KODA prowadzi warsztaty poświęcone pamięci: "Skuteczne zapamiętywanie tekstu nutowego".

 

Elżbieta Hoffman

Starszy wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Jednocześnie pracuje z dziećmi ucząc gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

W 1994 r. CEA powierzyło jej funkcję konsultanta metodycznego w zakresie gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym I i II st., którą realizuje poprzez konsultacje, lekcje pokazowe, wykłady, a także poprzez pełnienie funkcji jurora konkursów, przesłuchań, festiwali.

Od 2000 r. znajduje się na liście ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Dla KODA prowadzi warsztaty poświęcone pamięci: "Dobra pamięć podstawową zdolnością wykonawcy".


Aleksandra Dembińska

Doktor psychologii i magister filozofii, certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności). Ukończyła także kurs Compassion Practitioner Foundation Course. Obecnie pogłębia kompetencje w ramach szkoleń psychoterapeutycznych.

Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajmuje się psychologią zdrowia-  zainteresowania naukowe (także praktyka psychologiczna) koncentrują się głównie wokół psychologii stresu i kryzysu, psychologicznych i etycznych problemów w medycynie.

Jako psycholog praktyk na stałe współpracuje z Polskim Instytutem Mindfulness w Warszawie, Poradnią Stresu Prokreacyjnego Nadzieja oraz Ośrodkiem Medycznym GALEN w  Katowicach oraz Bieruniu.

Dla KODA prowadzi warsztaty poświęcone mindfulness: "Mindfulness dla muzyków".


Ewa Klimas-Kuchtowa

Psycholog, doktor nauk humanistycznych. Przez wiele lat adiunkt, następnie starszy wykładowca w Instytucie Psychologii, potem Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca programu i do chwili obecnej kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Długoletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie – w pewnym okresie vc-dyrektor placówki. Obecnie psycholog szkolny w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie oraz adiunkt w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Główne obszary zainteresowań: psychologia muzyki, psychologia procesów poznawczych, psychologia zdrowia.

Uczestniczka m. in. 10-miesięcznego stypendium w University of Wisconsin, Stevens Point, szkolenia realizowanego przez École Europèenne de Psychothèrapie Socio- et Somato-Analytique, Strasburg, Francja (łącznie 550 godz),  koordynatorka szkolenia polskiej grupy muzykoterapeutów w trwającym 2 lata programie partnerskim Leonardo da Vinci “European Music in Healthcare Settings Training Program” – Paryż, Dublin, Manchester, Kraków.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych (polskich i zagranicznych), tłumaczka i współautorka tłumaczeń kilku pozycji książkowych z psychologii muzyki oraz książek popularno-naukowych z różnych obszarów psychologii (z języka angielskiego i włoskiego), redaktorka i współautorka książek i czasopism specjalistycznych z psychologii. 

 

Marcin Szlaga

pedagog i psychoterapeuta. Ukończył studia magisterskie na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Interwencja Wychowawcza. Jest w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnienień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Ubiega się o certyfikat Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).

Mgr Szlaga posiada status osoby uczestniczącej w procesie certyfikacji, upoważniający go do pracy z pacjentami, pod stała superwizją psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada również ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie Sferą Usług Medycznych.

Ukończył zgrupowanie treningowe, na którym miał możliwość zapoznania się i doświadczenia na sobie procesów dynamiki grupowej, a także poznanie technik stosowanych w psychoterapii grupowej. Uczestniczy w projekcie hazardowym w Przychodni ,,Dobra nadzieja", gdzie poznawał sposoby leczenia uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm, pracoholizm, itp.)

W swojej codziennej praktyce zajmuje się diagnozą i leczeniem m.in uzależnień od substancji, syndromów DDD i DDA, depresji czy też kryzysów życiowych/emocjonalnych.

Prywatnie w wolnych chwilach zajmuje się sportem. W kręgu jego zainteresowań leży narciarstwo, kolarstwo, crossfit, a także podróże.

Dla KODA prowadzi warsztaty poświęcone uzależnieniom: "Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród młodzieży uzdolnionej muzycznie".


Karolina Glab 

pianistka, nauczyciel Techniki Aleksandra, rosjoznawczyni.

Z Techniką Alexandra zetknęła się jeszcze w okresie liceum, dzięki polskiej pionierce tej techniki – Magdalenie Kędzior. Uczestniczyła w wielu warsztatach w Polsce i za granicą, także tych skierowanych bezpośrednio do muzyków – np. z Nelly Ben-Or w Londynie, czy Pedro de Alcantara w Paryżu.

W roku 2019 ukończyła trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra w Ecole Technique FM Alexander de Paris pour professeurs – szkoła ta jest stowarzyszona ze The Society of Teachers of the Alexander Technique w Londynie – oragnizacji dbającej o zachowanie standardów w nauczaniu, jakie wytyczył sam twórca, Frederick Matthias Alexander.

Na co dzień pracuje jako akompaniatorka w podparyskiej szkole muzycznej w klasie tańca klasycznego, a także z instrumentalistami i śpiewakami. Prowadzi indywidualne lekcje i warsztaty z Techniki Alexandra: https://www.karolina-glab-pianiste.com/

Dla KODA prowadzi warsztaty: "Wprowadzenie do techniki Alexandra"

Nas wspierają: