Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Warsztaty w parach Rodzic-Dziecko dla klas V PSM

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie!

Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, mieliśmy sporo przykładów wpływu emocji na jakość działania zarówno poszczególnych zawodników, jak i całej drużyny.

Od muzyka na konkursie, jak i od sportowca na mistrzostwach, oczekuje się dobrego wykonania pomimo aktualnej kondycji fizycznej, odczuwanych emocji, zmiany warunków… To co nas różni, to ilość otrzymywanego wsparcia: sportowcem opiekuje się cały zespół ekspertów, muzykiem – nauczyciel, ale głownie rodzic (dojazd, pobyt, wyżywienie, uspokojenie przed, pomoc w kryzysie, ponowna mobilizacja do ćwiczeń – zadania można mnożyć).

Dlatego te warsztaty poświęcamy również rodzicom, by mogli psychologicznie pomóc swoim dzieciom, ale również sami potrafili poradzić sobie z własnymi emocjami – podczas występu dziecka i na co dzień podczas swoich własnych publicznych wystąpień.

 

 „Zrozumieć emocje - oswoić tremę” to cykl zajęć warsztatowych, które pomogą uczniowi efektywnie radzić sobie z emocjami w sytuacji występu publicznego. Zajęcia nastawione są na nabywanie w aktywny sposób nowych umiejętności.

 

Uczniowie:

 

  • dowiedzą się, jak mogą samodzielnie radzić sobie z emocjami przed i podczas występu;
  • nauczą się stosować skuteczne techniki pracy z ciałem i umysłem;
  • z większą pewnością i przyjemnością podejdą do przygotowania się i samego występu publicznego;

 

Rodzice:

 

  • poznają głębiej specyfikę odczuwania i postrzegania przez dzieci sytuacji występu publicznego;
  • nauczą się technik regulacji emocji przydatnych we własnym życiu codziennym, a także w psychologicznym przygotowaniu do występu swoich dzieci;

 

Uczestnictwo w szkoleniach razem z dziećmi, dzielenie się wrażeniami po każdym ćwiczeniu, dyskusja nad problemami pozwoli na zbudowanie dialogu w atmosferze partnerstwa: zarówno dzieci, jak i rodzice uczą się nowych umiejętności. Małe i łatwe w wykonaniu zadania domowe, pozwolą monitorować postępy i wymieniać się doświadczeniami na co dzień bez poczucia bycia kontrolowanym lub sterowanym ze strony rodzica.

 

U podstaw warsztatów tkwi założenie o potrzebie psychologicznego przygotowania się wykonawcy do występu – techniczne, muzyczne, interpretacyjne przygotowanie zapewnia Szkoła i Nauczyciel, niestety często problem psychicznego przygotowania się do występu pozostaje zapoznany. Z perspektywy tego ogólnego założenia rozpatrujemy szczegółowe problemy psychologicznego przygotowania się wykonawcy: tremę, demonizowanie publiczności, nieumiejętność osadzenia występu w szerszej perspektywie czasowej – przygotowań  przed i korzyści po, brak jasno postawionych celów, etc. Takie podejście sprawia, że uczniowie których problem tremy nie dotyczy, albo u których nie zaburza ona tak drastycznie funkcjonowania na scenie, mogą wynieść z zajęć coś korzystnego dla siebie i aktywnie wziąć w nich udział. Ze względu na to zajęcia zyskują dodatkowy wymiar - zapobiegawczy, profilaktyczny.

Szczegóły organizacyjne:

Liczba uczestników: 5 par (siedziba KODA), lub 8 par (sala Szkoły Muzycznej) – w tej edycji warsztatów przyjęliśmy pracę w parach rodzic-dziecko, aby rodzice własnym przykładem mogli wspierać w domu proces nabywania nowych umiejętności.

Czas: Cykl 4 spotkań po 2 godz. lekcyjne (razem 8 h), poniedziałki lub soboty.

Miejsce: większa sala, umożliwiająca swobodne poruszanie się (np. rytmiczna)

Termin: proszę dobrać najbardziej sprzyjający wg możliwości i rozkładu zajęć uczniów

Materiały: przygotowane przez prowadzącą

Koszt uczestnictwa w cyklu: 250 zł. od pary.

Prowadząca: Julia Kaleńska-Rodzaj

 

Do tej pory warsztaty odbyły się w ZPSM nr 3 w Warszawie, Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Szkole Muzycznej I Stopnia w Wieliczce. W Państwa szkole też możemy je zorganizować:)

Nas wspierają: