Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Uczestnicy konferencji PsychoMuzy - warsztaty Zrozumieć emocje przedkoncertowe - 26.05.2018

Cieszymy się, ża warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Wychodząc naprzeciw potrzebom, których nie uda się zaspokoić w trakcie konferencji, zapraszamy do udziału w dodatkowej edycji wasztatów w Krakowie. Jak Państwo pewnie zauważą, koszt warsztatów jest większy, ponieważ kosztów organizacyjnych nie pokrywa już żadna instytucja. Niemniej jednak warsztaty stwarzają unikalna okazję do pracy nad regulacją emocji odczuwanych w momencie wyjścia na scenę. Zapraszamy!

Praca koncertującego muzyka jest pracą z emocjami. Emocje energetyzują i intensyfikują działanie, sprawiają, że każdy występ jest niepowtarzalny. W sytuacji występu źródłem emocji koncertowych może być zarówno dzieło muzyczne, odbiorca, jak i sam wykonawca z własnymi doświadczeniami, wspomnieniami, niepokojami…

 

Zrozumienie własnych emocji jest pierwszym krokiem na drodze do ich opanowania i wykorzystania. Jak tego dokonać?

Pomysł na warsztat bazuje na założeniu o istnieniu indywidualnej strefy optymalnego funkcjonowania i optymalnych emocji dla każdej osoby występującej publicznie (IZOF, Hanin, 1997, 2000). Autorka prezentuje własną metodę pracy z emocjami, przygotowaną i wypróbowaną na różnych wiekowo grupach muzyków-wykonawców (uczniach, studentach i zawodowych muzykach).

Korzyści dla uczestników:

  • uświadomienie sobie wielości i różnorodności stanów emocjonalnych pojawiających się podczas oczekiwania na publiczną prezentację dokonań RÓŻNORODNE
  • nauczenie się nowego systemu wartościowania emocji negatywnych i pozytywnych pod kątem indywidualnych korzyści/strat  POMOCNE
  • poznanie możliwości wykorzystania energii poszczególnych emocji do zwiększenia osiągnięć DODAJĄCE ENERGII
  •  nabywanie umiejętności wzbudzania w sobie odpowiedniej motywacji i nastawienia do występu publicznego, ułatwiających efektywną regulację emocji OSWOJONE
  • poznanie profilaktycznych działań zapobiegających powstawaniu tremy DODAJĄCE PEWNOŚCI

Szczegóły organizacyjne

Liczba uczestników warsztatów: do 10 osób (minimalna liczba uczestników to 5 osób)

Wiedząc, jak ważny jest podobny poziom doświadczeń uczesników grupy, na tę edycję warsztatów zapraszamy osoby powyżej 20 r. ż.

Proponowany termin spotkań: 26 czerwca 2018, godz. 10:00-13:00 (4 godz. dydaktyczne)

Miejsce: sala szkoleniowa w ścisłym centrum Krakowa (ul. Mikołajska lub ul. Długa, dokładny adres podany zostanie uczestnikom po zamknięciu zapisów)

Zajęcia odbywają się w miłej, kameralnej atmosferze sprzyjającej dyskusji, wymianie doświadczeń i aktywnemu nabywaniu nowych umiejętności poprzez ćwiczenia zarówno umysłowe, jak i fizyczne.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe pomocne w dalszym, samodzielnym ćwiczeniu poznanych technik:

  • teczkę zawierającą podstawowe wiadomości na temat zjawiska tremy oraz
  • karty ćwiczeń do wykorzytania na zajęciach i do samodzielnego ćwiczenia w domu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze wskazaniem treści, formy i liczby godzin dydaktycznych składających się na szkolenie.

Koszt uczestnictwa: 100zł. od osoby (w razie potrzeby możemy wystawić rachunek instytucji zgłaszającej uczestnika)

Potwierdzeniem decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest dokonanie zapisu na stronie www oraz wpłata zaliczki* w wysokości 50 zł. do dnia 22.05.2018 na konto firmowe:

Deutsche Bank 07 1910 1048 2102 3787 9574 0001

Julia Kaleńska-Rodzaj Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów "KODA"

W tytule przelewu prosze wpisać "imię i nazwisko, PsychoMuzy".

Zapisy na kurs trwają do 22.05.2018 - zapraszamy!

 

Jeśli na liście nie ma już wolnych miejsc, proszę nie wahać się zgłosić telefonicznie (tel. 506075297) - stworzymy listę rezerwową lub kolejną edycję w pasującym Państwu terminie:)


*Zaliczka nie podlega zwrotowi uczestnikowi w przypadku rezygnacji z zajęć; jednak  może być przesunięta na inny termin spotkań o podobnej tematyce. W przypadku odwołania zajęć przez prowadzącego zaliczka jest zwracana uczestnikowi w całości.

Te zajęcia można potraktować jako początek cyklu kilku spotkań dotyczących profilaktyki o pomocy w radzeniu sobie z tremą. Możliwości i potrzeby utrzymania spotkań grupy proponuję omówić w grupie po szkoleniu. 

Aktualna liczba zapisanych osób:
Aby zapisac się uzupełnij formularz

Nas wspierają: