Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów

Wybrane polskie prace naukowe z psychologii muzyki

Numer specjalny czasopisma w całości poświęcony problematyce tremy muzycznej: Polish Psychological Bulletin | 2018 | No 3: Advances in research on performance anxiety |

Blog "Psychologia muzyki" prowadzony przez dr Marię Chełkowską-Zacharewicz

Czasopismo wydawane przez Centrum Edukacji Artystycznej "Szkoła artystyczna"

Publikacje na stronie KODA w zakładce Materiały

 

Szanowni Państwo, poniższe materiały chwilowo niedostępne - UMFC usunęło je ze swoich serwerów. Poinformujemy Państwa, jeśli uda się odzyskać dostęp. 28-8-2018

 

Jako współtwórca bazy serdecznie zapraszam do korzystania:

 

Baza prac i narzędzi diagnostycznych z psychologii muzyki - prace badawcze

Bazę prac i narzędzi diagnostycznych z psychologii muzyki - narzędzia diagnostyczne

 

Wybrane teksty naukowe:

 

Maria Manturzewska

Psychologiczne warunki osiągnięć pianistycznych, 1969

Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych, 2014

Testy zdolności muzycznych i osiągnięć muzycznych

 

John A. Sloboda

Wykłady z psychologii muzyki, 2010: Wykład III

Zrozumieć słuchacza, 2014:

Czego wykonawcy muzyki poważnej mogą nauczyć się od innych dziedzin sztuki na temat starania się o publiczność

Muzycy i publiczność – dylematy i szanse

Muzycy i słuchacze – współpraca badaczy z praktykami na gruncie psychologii

 

Anna Jordan-Szymańska

Droga do poznania muzyki. Ucho i umysł, 2014

 

Wojciech Jankowski

Psychologia muzyki a pedagogika muzyczna, 2011:

Relacje psychologii muzyki z edukacją muzyczną w dorobku i zadaniach Katedry Psychologii Muzyki UMFC w Warszawie

Psychologia muzyki a edukacja w ujęciach podręcznikowych

 

Andrzej Białkowski, Mateusz Migut, Ziemowit Socha, Katarzyna M. Wyrzykowska

MUZYKOWANIE W POLSCE. Badanie podstawowych form muzycznej aktywności Polaków, 2014

 

Aleksandra Rogowska

Synestezja, 2008

Synaesthesia and Individual Differences, 2015

 

Julia Kaleńska-Rodzaj, Rafał Lawendowski (red.)

Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań, 2014 (t.1)

Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, 2015 (t.2)

 

Rafał Lawendowski

Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku, 2011

 

Julia Kaleńska-Rodzaj

publikacje udostępnione na stronie: http://koda.krakow.pl/files/list

 

Joanna Posłuszna, Grażyna Ewa Kwiatkowska (red.)

Relacja mistrz - uczeń: rozważania z perspektywy psychologii muzyki, 2014

 

Joanna Posłuszna, Joanna Jemielnik (red.)

Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, 2015

Nas wspierają: